THÔNG TIN DỰ ÁN
  • Khởi công: 01/02/2018
  • Hoàn thiện: 01/02/2022
  • Khách hàng: Công ty Digitech
  • Địa điểm: Thanh Hóa

TIỆN CNC KIM LOẠI