THÔNG TIN DỰ ÁN
  • Khởi công: 01/02/2018
  • Hoàn thiện: 01/02/2022
  • Khách hàng: Cửa hàng hải sản DOMO
  • Địa điểm: 29 Vệ Yên Phường Quảng Thắng - Thành Phố Thanh Hóa

ĂN MÒN INOX